Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systémy odbornej prípravy súdnych úradníkov v členských štátoch


Hlavnými organizátormi odbornej prípravy zamestnancov súdov v členských štátoch EÚ sú vnútroštátne ministerstvá spravodlivosti a súdy. V iných členských štátoch túto úlohu plnia justičné akadémie alebo justičné štruktúry, ako sú napríklad súdne rady a prokuratúry.


Informácie o štruktúrach, ktoré sú zodpovedné za odbornú prípravu zamestnancov súdov v členských štátoch EÚ:


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 01/02/2020