Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Utbildning för domstolspersonal i EU-länderna


Det är främst justitieministerierna och domstolarna som anordnar utbildning för domstolspersonal i EU-länderna. I några EU-länder sköts denna uppgift av rättsakademier eller rättsliga organ som t.ex. rättsliga råd och åklagarmyndigheter.


Här finns information om de organ som ansvarar för utbildning för domstolspersonal i EU-länderna:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/02/2020