Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drept penal


Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie penală.


Justiția penală a UE

Principiul recunoașterii reciproce

Drepturile victimelor

Justiție reparatorie

Formare lingvistică

Interpretarea juridică în cadrul procedurilor penale

Justiția penală a UE

Orientări privind formarea în materie de justiție penală europeană (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a elaborat orientări privind formarea în domeniul justiției penale care sunt destinate formatorilor. Acestea sunt actualizate periodic și analizează principalele teme relevante pentru formarea judiciară în acest domeniu. Acestea enumeră potențialele subiecte, documentele relevante și jurisprudența conexă și oferă, de asemenea, recomandări cu privire la profilurile corespunzătoare de formatori și de cursanți în fiecare domeniu și propun metode de formare corespunzătoare. Orientările sunt disponibile în limba Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză.

Materiale de formare gata de utilizare privind chestiuni din dreptul penal al UE

Materialele de formare acoperă opt domenii diferite ale dreptului penal al UE și sunt destinate judecătorilor, procurorilor și avocaților apărării, precum și altor practicieni din domeniul juridic. Se preconizează că acestea vor fi accesate în primul rând de către formatori, însă practicienii din domeniul juridic pot, bineînțeles, să utilizeze și ei aceste materiale. Materialele oferă informații referitoare la legislația în vigoare în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, aplicarea la nivel național a instrumentelor existente ale UE și direcțiile în care evoluează justiția penală a UE

Notele formatorului și materialele de formare pentru fiecare seminar sunt disponibile aici (majoritatea în limba engleză):

Titlul seminarului

Notele formatorului

The changes brought by the Lisbon Treaty to judicial cooperation in criminal matters: Special focus on the new powers of the institutions and the competence of relevant EU agencies

ENWord(379 Kb)en,

FRWord(382 Kb)fr

The pre-Lisbon instruments: Special focus on the European Arrest Warrant

ENPDF(49 Kb)en

Collecting evidence through the EU: Joint Investigation Teams

ENPDF(48 Kb)en

Collecting evidence through the EU: The European Evidence Warrant and new instruments in the field

ENPDF(49 Kb)en

Asset recovery within the European Union: Council Framework Decisions of 2003, 2005 and 2006 and new developments in this area

ENPDF(48 Kb)en

Procedural rights of suspected and accused persons

ENPDF(49 Kb)en

Cooperation in criminal matters in the European Union: judicial response to terrorism

ENPDF(52 Kb)en

EU substantive criminal law

ENPDF(46 Kb)en

Aceste seminarii au fost realizate de Institutul European de Administrație Publică (EIPA) în temeiul unui acord-cadru de parteneriat cu Comisia Europeană în perioada 2011-2013, pe parcursul căreia au fost organizate opt activități de formare în opt state membre ale UE.

Drepturile procedurale pentru avocații apărării în UE

Organizația Linkul se deschide într-o fereastră nouăFair Trials și rețeaua Legal Experts Advisory Panel (Comitetul consultativ al experților juridici) au creat următoarele seturi de instrumente prin care oferă avocaților de drept penal un ghid de utilizare a directivelor privind drepturile procedurale.

Set de instrumente: Linkul se deschide într-o fereastră nouăUtilizarea dreptului UE în practicarea dreptului penal

Set de instrumente: Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale

Set de instrumente: Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva privind dreptul la interpretare și traducere

Set de instrumente: Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva privind dreptul la un avocat

Principiul recunoașterii reciproce

Manual pentru judecători, procurori și alte autorități competente privind modul de emitere și de executare a unei cereri privind un ordin de înghețare (Comisia Europeană)

Acest manual este destinat să-i ajute pe judecători, procurori și alte autorități competente cu privire la emiterea și executarea unei cereri de executare a unui ordin de înghețare în temeiul Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor. Scopul manualului este de a oferi orientări privind adoptarea de bune practici în lumina experienței dobândite, oferindu-le în același timp judecătorilor și procurorilor competenți informații specifice privind modul în care trebuie completate formularele pentru ordinele de înghețare. Manualul este disponibil aiciPDF(4413 Kb)en.

Drepturile victimelor

Manual privind justiția pentru victime: despre utilizarea și aplicarea Declarației principiilor fundamentale de justiție pentru victimele criminalității și ale abuzului de putere (Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate – UNODC)

Manualul privind justiția pentru victime este conceput de Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) ca un instrument pentru punerea în aplicare de programe de sprijinire a victimelor și pentru elaborarea de politici, de proceduri și de protocoale privind victimele pentru agențiile de justiție penală și pentru alte instituții care intră în contact cu victimele. Manualul descrie etapele de bază ale creării de servicii globale de sprijin pentru victimele criminalității, cum ar fi servicii de consiliere în caz de criză sau pe termen lung, de compensare, de însoțire în instanță și alte servicii de reprezentare. Manualul a fost redactat ținând cont de eventualele diferențe care vor apărea în momentul aplicării principiilor sale în cadrul diferitelor sisteme juridice, structuri de asistență socială și situații de viață. Nu toate elementele descrise în manual vor fi neapărat adecvate sau chiar posibile în orice situație. Prin urmare, manualul nu este conceput a fi unul normativ, ci pentru a servi ca o serie de exemple pe care jurisdicțiile să le examineze și să le testeze. Întrucât materialele prezentate în manual vizează un public divers, utilizatorii individuali pot considera anumite secțiuni de mai mare relevanță și interes decât altele. Manualul este disponibil în limba Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză.

Manual de formare privind protecția drepturilor copilului în cadrul sistemelor de justiție penală (Penal Reform International)

Protecția drepturilor copilului în cadrul sistemelor de justiție penală: manualul de formare are ca scop oferirea unui ghid de referință cuprinzător pentru persoanele care exercită diverse profesii sau care lucrează în diverse agenții din cadrul sistemului de justiție penală. Modulul de formare este destinat profesioniștilor și părților interesate care desfășoară activități de formare la locul de muncă și este conceput pentru a-i ajuta să predea în mod eficient principiile descrise în manual utilizând o metodologie de formare bazată pe experiență.

Manualul abordează chestiunea copiilor care încalcă legea și a copiilor victime și martori, precum și măsurile de reacție la situația copiilor care riscă să intre în sistemele de justiție penală. Manualul acoperă o varietate de subiecte și de chestiuni, inclusiv protecția copiilor, prevenirea criminalității, aplicarea legii, procedurile de judecată, pronunțarea hotărârilor judecătorești și reabilitarea.

Manualul a fost elaborat de Penal Reform International și este disponibil în limba Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză.

Justiție reparatorie

Manual privind programele de justiție reparatorie și manualul însoțitor privind principiile de bază și practicile promițătoare referitoare la alternativele la privarea de libertate (UNODC)

Manualul privind programele de justiție reparatorie îl introduce pe cititor în programele și procedurile de justiție reparatorie. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor considerente privind punerea în aplicare de răspunsuri participative la criminalitate bazate pe o abordare axată pe justiția reparatorie. Manualul a fost elaborat în special pentru a fi utilizat de funcționari din domeniul justiției penale, însă materialele se adresează unui public variat și, prin urmare, utilizatorii individuali ar putea considera anumite secțiuni de mai mare relevanță și interes decât altele. Acest manual face parte dintr-o serie de instrumente practice elaborate de UNODC și este disponibil în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză.

Un manual însoțitor privind principiile de bază și practicile promițătoare referitoare la alternativele la privarea de libertate este, de asemenea, disponibil prin intermediul UNODC. Acest manual prezintă principiile de bază care sunt esențiale pentru înțelegerea alternativelor la privarea de libertate și descrie practicile considerate promițătoare din diferite părți ale lumii. Acesta oferă informații cu privire la alternativele la privarea de libertate în fiecare etapă a procesului de justiție penală și cu privire la aspectele care vor fi luate în considerare în momentul punerii în aplicare a acestor alternative, inclusiv acțiunile pe care diversele părți implicate în proces trebuie să le întreprindă pentru a asigura reușita acestuia, precum și exemple de sisteme care au redus utilizarea privării de libertate. Acest manual este disponibil în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză, Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăspaniolă.

Formare lingvistică

Manual de formare lingvistică privind vocabularul cooperării judiciare în materie penală (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Acest manual de formare lingvistică privind vocabularul cooperării judiciare în materie penală este o compilație a celor mai relevante materiale de formare utilizate pe parcursul unei serii de șapte seminarii organizate de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) pe acest subiect în 2011 și 2012 și este destinat oricărui judecător sau procuror care dorește să își dezvolte competențele lingvistice în acest domeniu. Manualul este disponibil în limbile engleză și franceză Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici, împreună cu documentele juridice și materialele lingvistice pregătitoare generale pentru seminarii.

Interpretarea juridică în cadrul procedurilor penale

Materiale video de formare online privind lucrul cu interpreții juridici în cadrul procedurilor penale (proiectul Building Mutual Trust 2)

Utilizarea eficace și corespunzătoare a interpreților juridici instruiți în cauzele penale europene va îmbunătăți rezultatele pentru persoanele suspecte și acuzate și pentru personalul judiciar de la toate nivelurile. A fost creat un set de materiale audiovizuale de formare privind practicile de lucru cu interpreții juridici într-o serie de contexte, materiale destinate judecătorilor, procurorilor și altor practicieni din domeniul juridic implicați în proceduri judiciare care necesită interpreți. Materialele video sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și accesibile persoanelor fără pregătire lingvistică, putând fi utilizate de către formatori ca ajutor în procesul de predare sau de către practicienii care învață în mod independent.

În temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, în cadrul proiectului Building Mutual Trust 2 au fost realizate cinci materiale de formare online pentru a ilustra procesele de comunicare și strategiile de gestionare necesare pentru comunicarea eficace prin intermediul unui interpret. Materialele video (interpretarea unui interogatoriu al poliției, o sesiune de consultanță juridică și o audiere în instanță) indică, într-un format ușor de utilizat, bunele practici și potențialele capcane în lucrul cu interpreții. Proiectul a fost susținut din punct de vedere financiar de UE.

Cele cinci materiale video sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul proiectului în limba engleză, cu subtitrări în limba engleză, polonă, română sau spaniolă.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețeaua academiilor de drept penal european (ECLAN)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/04/2019