menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išrašai apie teistumą - Austrija


Vienos regiono policijos komisariatas, Teistumo registro tarnyba

Adresas:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefonas +43(0)1 31310 79231

Faksas +43(0)1 31310 79209

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2018