menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodāmības reģistri - Austrija


Vīnes federālās zemes policijas direkcija, Sodāmības reģistrs (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Adrese:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Tālrunis: +43(0)1 31310 79231

Fakss: +43(0)1 31310 79209

E-pasts: Saite atveras jaunā logālpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 30/05/2018