Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Belgia

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Kriminaalkeskregister

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brüssel

Telefon: Tel + 32 (0) 2 552 27 44
+ 32 (0) 2 552 27 82

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencjc-csr@just.fgov.be

Karistusregistri väljavõte:

Küsige oma kommuunist ekstrakti kohta

 • Kui te elate või viibite Belgias.
 • Soovite kasutada seda väljavõtet Belgias või välismaal.
 • Taotluse üksikasjadega tutvumiseks külastage palun kohaliku omavalitsuse veebisaiti.

Taotleda karistusregistri väljavõtet

 • Isikud, kelle alaline elu- või asukoht või elukoht ei ole Belgias
 • Kohtuasutused, võttes arvesse parlamentaarse ühiskomisjoni taotlust
 • Haldusorganid (kriminaalmenetluse seadustiku artiklid 593 ja 594, 19. juuli 2001. aasta kuninglik dekreet, mis käsitleb teatavate riigiasutuste juurdepääsu karistusregistriametile)
 • Juriidilised isikud (äriühingud, mittetulundusühing jne): isik, kellel on õigus esindada juriidilist isikut, võib taotleda väljavõtet
 • Diplomaadid

Kuidas taotleda?

Posti või e-posti teel

SPF Justice Porte
judiciaire central boulevard
de Waterloo 115 1000 Brussels

Taotluses märkige:

 • perekonnanimi ja eesnimi;
 • Teie aadress;
 • sünniaeg ja -koht;
 • Teie allkiri;
 • Teie taotluse põhjus.

Lisage ka isikutunnistuse või passi koopia.

Minge isiklikult keskse kriminaaldokumenditeenistuse büroosse.

Keskkriminaalregister
boulevard de Waterloo 80 1000 Brüssel
(9
: 00 kuni 11: 30 ja 14: 00 kuni 15: 30)


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/08/2019