Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Záznam v trestnom registri - Belgicko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Trestný Centrálny register trestov

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brusel

Telefón: + 32 (0) 2 552 27 44 Fax:
+ 32 (0) 2 552 27 82

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecjc-csr@just.fgov.be

Výpis z registra trestov:

Požiadajte svoju obec o výpis

 • Ak žijete alebo pobyt v Belgicku.
 • Výpis sa chcete použiť v Belgicku alebo v zahraničí.
 • Podrobnosti o žiadosti nájdete na webovom sídle vašej obce.

Požiadať Centrálny úrad registra trestov o výpis

 • Osoby bez (alebo nad) ich bydliskom alebo bydliskom v Belgicku
 • Súdne orgány so zreteľom na žiadosť Spoločného parlamentného výboru
 • Autorizované správne orgány (články 593 a 594 Trestného poriadku, kráľovský dekrét z 19. júla 2001 o prístupe určitých verejných orgánov do Centrálneho úradu pre registre trestov)
 • Právnické osoby (spoločnosti, ASBL atď.): osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu môže požiadať o výpis.
 • Diplomati

Ako sa prihlásiť?

Poštou alebo e-mailom

SPF Justice Porte
judiciaire Central boulevard
de Waterloo 115 1000 Brussels

V žiadosti uveďte:

 • svoje meno a priezvisko,
 • Vaša adresa;
 • dátum a miesto narodenia;
 • váš podpis;
 • dôvod vašej žiadosti.

Priložte kópiu občianskeho preukazu alebo pasu

Osobne dostaviť sa do kancelárie Centrálneho registra trestov

Centrálny register trestov,
boulevard de Waterloo 80 1000 Brusel
(od 9
: 00 do 11: 30 a od 14: 00 do 15: 30)


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/08/2019