Sodāmības reģistri - Vācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz)

Adrese:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Tālrunis: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Fakss: +49 228 99 410-5603

E-pasts: Saite atveras jaunā logābzr.international@bfj.bund.de


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 29/08/2019