Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Estonia


Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Adres:

Lubja 4
Tallinn 19081

Tel.: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieecris@just.ee
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.rik.ee/


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/09/2019