menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trestní rejstříky - Řecko

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Nezávislé oddělení rejstříku trestů, Ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv (Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Adresa

Messogeion 96
115 27 Athény

Tel.: +30(0)210 7767300 (ústředna)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedoucího a zástupce vedoucího: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. č. pracovníka odpovědného za ECRIS: +30(0)210 7767045


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/04/2015