Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Karistusregister - Kreeka

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi sõltumatu karistusregistri osakond (Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Aadress:

Messogeion 96
115 27 Αteena

Telefon: +30(0)210 7767300 (üldnumber)

Faks: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenypdipimi@otenet.gr

Telefon (juhataja ja juhataja asetäitja): +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Telefon (ECRISe eest vastutav ametnik): +30(0)210 7767045


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/04/2015