Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodāmības reģistri - Grieķija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Neatkarīgais sodāmības reģistra dienests, Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija (Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Adrese:

Messogeion 96
115 27 Athens

Tālr.: +30(0)210 7767300 (centrāle)

Fakss: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-pasts: Saite atveras jaunā logāypdipimi@otenet.gr

Vadītāja un vadītāja vietnieka tālruņi: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Par ECRIS atbildīgās amatpersonas tālr.: +30(0)210 7767045


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 27/04/2015