Brottsregister - Grekland

Återställ Spara som pdf

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Justitieministeriets självständiga straffregisteravdelning

Adress:

Messogion 96
GR-115 27 Aten, Grekland

Tfn: +30(0)210 7767300 (växel)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterypdipimi@otenet.gr

Tfn: avdelningschef och biträdande avdelningschef: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tfn: ansvarig tjänsteman för Ecris: +30(0)210 7767045


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 27/04/2015