Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fedina penali - Greċja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Dipartiment tal-Kondotti Indipendenti, Ministeru tal-Ġustizzja, Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

Indirizz

Messogeion 96
115 27 Ateni

Tel.: +30(0)210 7767300 (swiċċbord)

Faks: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaypdipimi@otenet.gr

Tel. Kap u Aġent Kap: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. L-Uffiċjal responsabbli mill-ECRIS: +30(0)210 7767045


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 27/04/2015