Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Strafferegistre - Finland


Retsregistercentralen:

Oikeusrekisterikeskus

Adresse:

PL 157
13101 Hämeenlinna

Telefon: +358 (0)29 56 65631

Fax: +358 (0) 29 56 65770

E-mail: Link åbner i nyt vindueusrekisterikeskus@om.fi

Internetadresse: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/06/2019