Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Karistusregister - Soome


Oikeusrekisterikeskus (Õigusregistrikeskus)

Aadress:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Tel: +358 (0)29 56 65631

Faks: +358 (0) 29 56 65770

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenoikeusrekisterikeskus@om.fi

Veebisait: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/06/2019