Strafferegistre - Frankrig


Det nationale strafferegister – Justitsministeriet – direktoratet for straffesager og benådninger:

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Adresse:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon: +33 2 51 89 89 51

Fax: +33 2 40 50 52 63

E-mail: Link åbner i nyt vinduecjn@justice.gouv.fr


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/12/2016