Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Węgry

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Sekcja ta dotyczy organu ds. rejestracji w sprawach karnych i urzędowego certyfikatu charakteru.


KEKKH Criminal Records Authority (urząd rejestru karnego KEKKH)

Tytuł:1097 Budapeszt, Vabrama uca 30/A

Telefon: Tel. +36 1 455 21 98
+36 1 455 21 03

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieBnyh@kekkh.gov.hu
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieHttp://www.nyilvantarto.hu/hu/

Usługa klienta Urzędu jest dostępna w biurze administracji centralnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1133 Budapest, Visegrad Street, 110).

Rejestr karny jest organem autentycznym odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i podlega ustawowemu nadzorowi prokuratora generalnego. Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest uprawniony do uzyskania wyciągu z rejestru sądowego danych jego własnych danych. Procedurę wydawania wyciągu z rejestru sądowego wszczyna się drogą pocztową, elektroniczną lub składając osobiście wniosek złożony ustnie w służbie usługobiorcy, drogą pocztową. Oficjalny wyciąg z rejestru sądowego nie podlega cłu cztery razy w roku.

Link otworzy się w nowym oknieDowiedz się więcej o sądowej certyfikacji w zakresie etyki.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 24/09/2019