menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Strafferegistre - Ungarn

Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


Strafferegisteret:

Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Adresse:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tlf: +36 1 452 36 22

Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: Link åbner i nyt vinduebnyo@mail.ahiv.hu

Internetadresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/03/2016