Strafferegistre - Ungarn

Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Strafferegisteret:

Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Adresse:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tlf: +36 1 452 36 22

Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: Link åbner i nyt vinduebnyo@mail.ahiv.hu

Internetadresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/03/2016