Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Lettland


Republiken Lettlands inrikesministeriets informationscentrum

Adress:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Tfn:  +371 67208218, +371 67208216
Servicedesk: +371 67219111 
Fax +371 67208219

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterkanceleja@ic.iem.gov.lv

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur får man ett utdrag ur belastningsregistret?


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 23/09/2020