Strafregister - Nederland

In het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) worden alle misdrijven en een groot aantal overtredingen geregistreerd aangaande natuurlijke en rechtspersonen, zoals benoemd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.‘Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’ (Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van deze justitiële gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde ‘gesloten’ registratie- en informatie­verstrekkings­regime, oftewel er is wettelijk vastgelegd wie toegang heeft tot welke informatie en voor welk expliciet doel.


Justitiële Informatiedienst (JustID)

Contactgegevens:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Justitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefoon:            +31 88 998 9000#

Fax:                       +31 546 813 003#

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@justid.nl


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/02/2016