Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodāmības reģistri - Polija


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Tieslietu ministrija - Sodāmības reģistra informācijas birojs)

Adrese:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tālrunis: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fakss: +48 22 39 76 205

E-pasts: Saite atveras jaunā logākrk@ms.gov.pl


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 13/01/2017