Záznam v trestnom registri - Poľsko

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Ministerstvo spravodlivosti - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Adresa:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tel.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekrk@ms.gov.pl


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/01/2017