Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trestní rejstříky - Portugalsko

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generální ředitelství pro výkon spravedlnosti – ředitelství pro trestní záznamy)

Adresa:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel.: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.correio@dgaj.mj.pt

Internetová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Kromě justičních a policejních orgánů  může podle portugalského práva získat výpis z rejstříku trestů pouze sama dotčená osoba nebo osoba jednající jejím jménem a v jejím zájmu.

Každý, kdo žádá o výpis, musí platnými identifikačními doklady prokázat, že je dotčenou osobou, nebo osobou zmocněnou.

Žádost se podávají osobně ústředním orgánům, v sekretariátech soudů nebo prostřednictvím sítě občanských center (Lojas do Cidadão) a občanských podatelen (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby, které pobývají mimo Portugalsko, postupují podle pokynů na internetové stránce Generálního ředitelství pro výkon spravedlnosti nebo podávají žádosti diplomatickým či konzulárním zastoupením.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/07/2013