Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ποινικό μητρώο - Πορτογαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Τηλ.: +351 217 906 200/1

Φαξ: +351 211 545 113

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcorreio@dgaj.mj.pt

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Η πορτογαλική νομοθεσία προβλέπει ότι, εκτός από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, μόνον ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή άτομο που ενεργεί εξ ονόματος ή προς το συμφέρον αυτού, μπορεί να λάβει αντίγραφο του ποινικού μητρώου του.

Ο αιτών τέτοιο αντίγραφο οφείλει να αποδείξει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος ή άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν και να τεκμηριώσει μέσω έγκυρου εγγράφου ή εγγράφων ταυτότητας τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες της κεντρικής αρχής, στις γραμματείες των δικαστηρίων, στα καταστήματα εξυπηρέτησης πολιτών (Lojas do Cidadão) και στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Oι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Διοίκησης της Δικαιοσύνης (DGAJ) ή στις διπλωματικές ή προξενικές αντιπροσωπίες της Πορτογαλίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2013