Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fedina penali - Portugall

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.


Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja – Direttorat għas-Servizzi tal-Identifikazzjoni tal-Kriminali

Indirizz:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon

Telefon: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgaj.mj.pt

Indirizz tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Skont il-liġi Portugiża, apparti l-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, il-persuna biss jew xi ħadd li jaġixxi f’isimha u fl-interess tagħha jista' jkollha silta mill-kondotta tagħha.

Kull min jitlob għal silta jrid ikollu prova li hu l-persuna kkonċernata jew xi ħadd awtorizzat minnu, u jissostanzja l-informazzjoni pprovduta fit-talba b’dokument(i) ta’ identifikazzjoni validu/i.

It-talba trid tkun sottomessa personalment lill-awtoritajiet ċentrali, lis-segretarjati tal-Qorti jew in-netwerk ta’ Uffiċċji taċ-Ċittadini (Lojas do Cidadão) u l-Bankijiet tas-Servizzi taċ-Ċittadini (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Il-persuni li jirrisjedu lil hinn mill-Portugall jistgħu jissottomettu t-talba tagħhom kif hemm miktub fuq il-websajt tad-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja jew lir-rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari tal-Portugall.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/07/2013