Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Záznam v trestnom registri - Portugalsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.


Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva – Riaditeľstvo trestných identifikačných útvarov)

Adresa:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel. +351 217 906 200/1

Fax +351 211 545 113

Email: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio@dgaj.mj.pt

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Podľa portugalských právnych predpisov, s výnimkou súdnych a policajných orgánov, len dotknutá osoba alebo iná osoba konajúca v jej mene a v jej záujme môže získať výpis z jej registra trestov.

Žiadateľ o výpis musí preukázať, že je dotknutá osoba alebo osoba splnomocnená dotknutou osobou, a podložiť informácie poskytnuté v žiadosti prostredníctvom platného identifikačného dokladu (-ov).

Žiadosť sa musí osobne predložiť ústredným orgánom, súdnym registrom alebo v sieti „občianskych kancelárií“ (Lojas do Cidadão) a „prijímacích centier pre občanov“ (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby s bydliskom mimo Portugalska môžu predložiť svoje žiadosti podľa pokynov nachádzajúcich sa na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre správu súdnictva alebo na portugalských diplomatických alebo konzulárnych zastúpeniach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2013