Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Brottsregister - Portugal


Generaldirektoratet för rättskipning – direktoratet för straffrättslig identifiering

Morada:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E13º
1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Enligt portugisisk lag har vid sidan av de rättsliga myndigheterna och polismyndigheterna endast den registrerade själv eller dennas ombud rätt att begära utdrag ur brottsregistret.

Den som begär ett utdrag ur brottregistret ska kunna identifiera sig som den registrerade eller dennas ombud och styrka uppgifterna i begäran med giltiga identitetshandlingar.

Begäran ska lämnas in personligen till den centrala myndigheten, den behöriga domstolens kansli eller nätverket av kontaktpunkter (Lojas do Cidadão) och medborgarkontor (Postos de Atendimento ao Cidadão)

Personer bosatta utanför Portugal kan lämna in en begäran enligt instruktionerna på webbplatsen för Generaldirektoratet för rättskipning eller till Portugals diplomatiska beskickningar eller konsulat.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/07/2013