Ποινικό μητρώο - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Υπηρεσία ποινικού μητρώου και μητρώου αναμορφωτικών μέτρων για ανηλίκους)

Διεύθυνση:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Τηλ.: + 386 (0)1 369 5342

Φαξ: + 386 (0)1 369 5625

Ηλ.ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροke.mp@gov.si


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/11/2013