Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Brottsregister - Slovakien

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Kriminalregister för åklagarmyndigheten i Republiken Slovakien

Adress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tfn:+ 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 208 36 133 421 2

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterregister.trestov@genpro.gov.ske-podateľňa:
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluziebweb:
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

departementet – öppettider

Måndag

8.00–12.00

13.00–17.00

Tisdag

7.30–12.00

13.00–15.00

Onsdag

7.30–12.00

13.00–15.00

Torsdagen

7.30–12.00

13.00–15.00

Fredag

7.30–12.00

13.00–15.00

Läs om hur du ansöker om en glidning/avskrift av uppgifter ur kriminalregistret

Från och med 01.11.2015 är det möjligt att lämna in en begäran om ett uttalande och avskrift av uppgifter ur kriminalregistret endast day-book bolagsregistret vid den allmänna åklagarmyndigheten i Republiken Slovakien – Arbetsplats Kvetná 13, Bratislava. Ansökningar kommer att behandlas inom ramen för ”levande”.

Sedan 02.07.2016 är det möjligt att tillämpa på arbetsplatsen IOMO Slovenská Pošta. Ansökningar kommer att behandlas inom ramen för ”levande”.Ytterligare information om tjänsten till platser IOMO Slovenská Pošta finns på följande länk:Https:// www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-posteLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Utdrag ur straffregistret

I ett utdrag ur belastningsregistret fällande domar som en domstol i Republiken Slovakien, samt genom att en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en domstol i en annan stat vars beslut erkänns av domstolar i Republiken Slovakien, inklusive uppgifter om tillämpade påföljder, säkerhetsåtgärder och lämpliga begränsningar eller skyldigheter, om domstolen eller rätten inte om gärningsmannen har dömts.

Utdrag ur kriminalregistret

En kopia av kriminalregister är en officiell handling som innehåller uppgifter om

  • fällande domar som en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat vars beslut har bekräftats av domstolarna i Republiken Slovakien,
  • under efterlevnad och verkställighet av en skyddsåtgärd
  • fällande domar, även om den domstol eller enligt lag har strukits.

En del av avskrivningen är uppgifter om kriminalregister

  • slutliga domstolsbeslut eller slutliga beslut om villkorlig åklagarmyndigheten att inte väcka åtal,
  • slutliga domstolsbeslut eller slutliga beslut om godkännande av förlikningen och åklagare att åtala.
  • slutliga fällande domar mot medborgare i Slovakiska republiken eller en slutgiltig fällande dom mot en person som har permanent uppehållstillstånd i Republiken Slovakien, domstolarna i en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen som inte har erkänts av de slovakiska domstolarna, och ange att detta beslut saknar rättslig verkan på Slovakiens territorium och har endast informationssyfte.

I avskrivningen av kriminalregistret som utfärdas för de syften som avses i punkterna 14 och 3 i avsnitt 2 i lagen om kriminalregister och om ändring av vissa lagar i samband med nezahladenému fällande dom av en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en domstol i en annan stat som har erkänts av de slovakiska domstolarna visar att dessa beslut inte har rättslig verkan i Republiken Slovakien är enbart vägledande.

Svar på en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret

Om den centrala myndigheten i en annan medlemsstat i Europeiska unionen uppmanar åklagaren i uppgifterna från kriminalregistren för medborgare i Republiken Slovakien, åklagarmyndigheten ska tillhandahålla den inom tio arbetsdagar med information om

  • en slutlig unexpunged fällande dom av en domstol i Republiken Slovakien som är registrerad i kriminalregistret.
  • en slutlig unexpunged fällande dom av en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen som har uppdaterats enligt § 17 punkt 4 i lagen om kriminalregister och om ändring av vissa lagar
  • en slutlig unexpunged fällande dom av en domstol i andra medlemsstater som har lämnats och förs in i kriminalregistret.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 31/08/2018