Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Slovakija

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


Slovakijos Respublikos generalinės prokuratūros nuosprendžių registras (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresas:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefonai: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879, +421 2 502 16 236

Faksas +421 2 502 16 249

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregister.trestov@genpro.gov.sk


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2018