Civillietās notiekošā sadarbība ar Horvātiju

Atjaunot

Visa Horvātijas sniegtā informācija par ES tiesību normām saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās ir pārvietota uz Tiesu atlanta sadaļu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019