Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kroatien – samarbejde på det civilretlige område

Maksimeret version Udskriv

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er ved at blive oversat.Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli udgør endnu en milepæl i opbygningen af EU.

Oplysninger, som Kroatien har indsendt på både kroatisk og engelsk vedrørende EU-lovgivning inden for civilretligt samarbejde, findes nedenfor:

Oplysningerne vedrører følgende områder:

  • retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
  • ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar
  • underholdspligt
  • forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter
  • bevisoptagelse
  • europæiske procedurer (den europæiske betalingspåbudsprocedure, den europæiske småkravsprocedure, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav).

Bemærk også, at forskellige forordninger på det civilretlige område er ændret ved Link åbner i nyt vindueRådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 på grund af Kroatiens tiltrædelse.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 06/03/2014