Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kroatien – samarbejde på det civilretlige område

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli udgør endnu en milepæl i opbygningen af EU.

Oplysninger, som Kroatien har indsendt på både kroatisk og engelsk vedrørende EU-lovgivning inden for civilretligt samarbejde, findes nedenfor:

Oplysningerne vedrører følgende områder:

  • retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
  • ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar
  • underholdspligt
  • forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter
  • bevisoptagelse
  • europæiske procedurer (den europæiske betalingspåbudsprocedure, den europæiske småkravsprocedure, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav).

Bemærk også, at forskellige forordninger på det civilretlige område er ændret ved Link åbner i nyt vindueRådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 på grund af Kroatiens tiltrædelse.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 06/03/2014