Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Horvaatia – koostöö tsiviilasjades

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid:inglise keelon juba tõlgitud.Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga 1. juulil tähistab järjekordset saavutust ELi ülesehitamisel.

Tutvuge Horvaatia esitatud horvaatia- ja ingliskeelse teabega ELi õigusaktide kohta, mis käsitleb õigusalast koostööd tsiviilasjades:

Käsitletud on järgmisi valdkondi:

  • tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevad kohtuotsused
  • abieluasjad ja vanemlik vastutus
  • ülalpidamiskohustused
  • kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine
  • tõendite kogumine
  • Euroopa menetlused (Euroopa maksekäsk, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta)

Tsiviilõiguse valdkonna teatavaid määruseid on Horvaatia ühinemisest tulenevalt muudetud nõukogu Lingil klikates avaneb uus aken13. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 517/2013.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 02/12/2013