Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kroatia – yksityisoikeudellinen yhteistyö

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.Kroatian liittyminen Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013 on uusi virstanpylväs EU:n yhdentymisessä.

Kroatia on toimittanut tietoa oikeudellisesta yhteistyöstä siviilioikeuden alalla annetusta EU:n lainsäädännöstä sekä kroaatiksi että englanniksi:

Tietoa on toimitettu seuraavilta aloilta:

  • tuomiot siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
  • avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat
  • elatusvelvollisuus
  • oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen siirto
  • todisteiden vastaanottaminen
  • erilaiset menettelyt, kuten eurooppalainen maksamismääräysmenettely, eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

On syytä huomata, että tiettyjä siviilioikeudellisia asetuksia on muutettu 13. toukokuuta 2013 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanneuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2013 Kroatian liittymisen johdosta.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 27/11/2013