Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Civillietās notiekošā sadarbība ar Horvātiju

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.


Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai 1. jūlijā ir vēl viens būtisks posms ES veidošanā.

Turpmāk atrodama Horvātijas sniegtā informācija horvātu un angļu valodā par ES tiesību aktiem par tiesu iestāžu sadarbību civillietās:

Informācija attiecas uz šādām jomām:

  • spriedumi civillietās un komerclietās
  • laulības lietas un lietas par vecāku atbildību
  • uzturēšanas saistības
  • tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšana
  • pierādījumu iegūšana
  • Eiropas procedūras (Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem)

Lūdzam ņemt vērā, ka sakarā ar Horvātijas pievienošanos dažas regulas civiltiesību jomā ir grozītas ar Saite atveras jaunā logāPadomes 2013.gada 13.maija Regulu (ES) Nr.517/2013.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 02/12/2013