Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-Kroazja – kooperazzjoni fi kwistjonijiet ċivili

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.L-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Lulju timmarka pass ieħor importanti fit-tlestija tal-kostruzzjoni tal-UE.

Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni stipulata mill-Kroazja kemm bil-Kroat u kemm bl-Ingliż dwwar il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili:

Dan ikopri l-oqsma li ġejjin:

  • sentenzi f'materji ċivili u kriminali
  • materji matrimonjali u materji ta' responsabilità tal-ġenituri
  • obbligi ta' manteniment
  • preżentazzjoni ta' dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji
  • teħid ta' evidenza
  • Proċeduri Ewropej (proċedura Ewropea ta' Ordni ta' Ħlas, proċedura Ewropea tat-Talbiet iż-Żgħar, Ordni Ewropea għall-Infurzar ta' pretensjonijiet mhux ikkontestati)

Jekk jogħġbok innota wkoll li ċertu għadd ta' regolamenti fil-qasam tal-ġustizzja ċivili ġew emendati mir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 27/11/2013