Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familiemægling på tværs af grænser - Østrig

I østrigske familieretlige sager gør retten sit bedste for at finde en mindelig løsning på sagen. I denne forbindelse kan retten ligeledes træffe afgørelse om en indledende briefing om mægling eller anbefale mægling, jf. § 107, stk. 3, nr. 2, i loven om frivillig retspleje (Außerstreitgesetz). Selv om binationale mæglerteam opfylder kravene til familiemægling i Østrig, skal de oprettes på ad hoc-basis via forbundsjustitsministeriet (Bundesministerium für Justiz) som den centrale myndighed og private mæglersammenslutninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/10/2019