Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Njemačka

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Kratak uvod u obiteljsko mirenje u Njemačkoj

Izvadak iz letka o Obiteljskom zakonu (Eherecht) koji je objavilo Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), str. 73.:

„6.2.5. Obiteljsko mirenje

Parovi koji su u postupku rastave ili razvoda braka često žele održati prijateljske obiteljske odnose. U takvim je slučajevima mirenje izvrsna alternativa sudskom postupku.

Pravni okvir za mirenje uspostavljen je Zakonom o mirenju (Mediationsgesetz), koji je stupio na snagu 26. srpnja 2012.

Mirenjem se pomaže strankama da pronađu prijateljsko rješenje svojeg spora uz pomoć nepristrane osobe (izmiritelj). Sudionici preuzimaju odgovornost za rješenje, a izmiritelj nema ovlasti za donošenje odluka.

To znači da se, za razliku od sudskog postupka, mogu utvrditi stvarni interesi i potrebe uključenih osoba i upotrijebiti kao osnova za rješenje prilagođeno pojedinom sukobu. U sudskim se odlukama manje uzimaju u obzir interesi uključenih osoba. Uključene osobe stoga spremnije prihvaćaju takva rješenja i ona su dugoročno učinkovitija. U okviru mirenja mogu se sklopiti ugovori, primjerice, o uzdržavanju, imovini, vlasništvu, roditeljskoj odgovornosti i pravima na kontakt.

U okviru brakorazvodne parnice sud može odrediti da bračni drugovi moraju pojedinačno ili zajedno nazočiti besplatnom informativnom predavanju o mirenju ili sudjelovati u nekoj drugoj vrsti izvansudskog rješavanja sporova u pogledu neriješenih povezanih pitanja [1] uz pomoć osobe ili tijela koje je imenovao sud te tražiti da dostave potvrdu o sudjelovanju (članak 135. Zakona o obiteljskim sporovima i o pitanjima izvanparnične nadležnosti – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Taj se nalog ne može zakonito izvršiti. Međutim, kad sud odlučuje o raspodjeli troškova, on može uzeti u obzir nepostupanje u skladu s nalogom (članak 150. stavak 4. Zakona o obiteljskim sporovima).”

Isto se primjenjuje na pitanja povezana s djecom u skladu s člankom 156. stavkom 1. rečenicama 3. i 5. i člankom 81. stavkom 2. br. 5 Zakona o obiteljskim sporovima. U takvim slučajevima sud može naložiti roditeljima da nazoče informativnom predavanju o mirenju ili da sudjeluju u nekoj drugoj vrsti izvansudskog rješavanja sporova. Taj se nalog ne može zakonski izvršiti, ali kad odlučuje o raspodjeli troškova, sud može uzeti u obzir nepostupanje u skladu s nalogom.

Poveznice na njemačke internetske stranice na kojima možete pronaći izmiritelje za obiteljske stvari

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlin, Njemačka (mirenje u međunarodnim predmetima koji uključuju djecu)

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin, Njemačka (mirenje u prekograničnim predmetima koji uključuju djecu)

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.zank.de/

Poveznice na njemačke internetske stranice na kojima možete pronaći informacije o obiteljskom mirenju ili o mirenju općenito

- Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berlin

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlin

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bafm-mediation.de/

Poveznice na njemačko zakonodavstvo o obiteljskom mirenju

– Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bmjv.de/

– Zakon o promicanju mirenja i ostalih vrsta izvansudskog rješavanja sporova (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (BGBl. (Bundesgesetzblatt, Savezni službeni list) 2012. Dio I. br. 35 od 25. srpnja 2012.)

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html

 


[1] Povezana pitanja uključuju sporove povezane s obiteljskom imovinom, prilagodbom mirovinskih prava, plaćanjima uzdržavanja, zajedničkim domom i troškovima u kućanstvu


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/11/2020