Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Přeshraniční rodinná mediace - Estonsko

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

Rodinná mediace nebo mediace v případě rozvodových sporů je určena především rodičům při rozvodu či rozluce, kteří potřebují pomoc nestranného odborníka, jenž zprostředkuje jejich rozdílná stanoviska a usnadní komunikaci a spolupráci mezi nimi, pokud jde o otázky budoucích ujednání týkajících se jejich dětí, a uzavření dohod o těchto záležitostech. Cílem mediačního řízení není ani tak usmíření, jako spíše dosažení udržitelných dohod.

Služba je zpřístupněna a financována těmito způsoby:

  1. nasměrování na službu místní samosprávou, v jejímž obvodu má dítě bydliště, s částečným financováním místní samosprávou;
  2. zahájení soudního řízení a nasměrování na službu soudcem, přičemž strany mediaci financují samy, nebo případně požádají o vnitrostátní právní pomoc;
  3. z podnětu informovaného rodiče a s vlastním financováním tímto rodičem nebo nasměrování na službu prostřednictvím Estonské asociace mediátorů (s vlastním financováním stranami).

Cena za mediační řízení, kterou strany hradí samy, se mezi jednotlivými regiony liší. V Tallinnu a jiných větších městech v Estonsku stojí sezení v rozmezí od 60 do 80 EUR a jinde v zemi v rozmezí od 40 do 50 EUR. Jedno sezení trvá 90 minut a lze očekávat, že se strany zúčastní v průměru pěti až šesti sezení.

Mediační službu v rodinných věcech mohou poskytovat odborníci v oblasti psychologie, sociálního sektoru (včetně ochrany dětí a sociální péče) nebo práva, kteří absolvovali zvláštní odbornou přípravu a jsou držiteli příslušného odborného osvědčení; kontakty na tyto odborníky jsou uvedeny na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Estonské asociace mediátorů, místních soudů a místní samosprávy.

V Estonsku se organizace rodinné mediace řídí těmito právními předpisy:

V Estonsku působí rovněž mezinárodně kvalifikovaní mediátoři, kteří jsou příslušní zabývat se případy přeshraniční mediace, kdy jeden z rodičů odvezl dítě do země, která není rodnou zemí dítěte ani zemí jeho obvyklého bydliště. Pracovními jazyky jsou estonština, angličtina, ruština a finština. Na mediátory se lze obrátit prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.funkční poštovní schránky asociace.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/02/2020