Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediācija pārrobežu ģimenes lietās - Igaunija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Mediācija ģimenes lietās vai laulības šķiršanas strīdos galvenokārt paredzēta vecākiem, kuri šķir savu laulību vai sākuši dzīvot šķirti un kuriem nepieciešama neatkarīga speciālista palīdzība, lai samierinātu pušu atšķirīgos viedokļus, kā arī atvieglotu to saziņu un sadarbību tādu jautājumu risināšanā, kas skar turpmāko rīcību attiecībā uz viņu bērniem, un noslēgtu vienošanos par šādiem jautājumiem. Mediācija ir vairāk orientēta nevis uz izlīguma panākšanu, bet uz īstenojamu risinājumu rašanu.

Šis pakalpojums ir pieejams un tiek finansēts šādos veidos:

  1. ar pašvaldības, kurā bērns dzīvo, nosūtījumu uz šādu pakalpojumu un daļēju tā apmaksāšanu;
  2. uzsāktas tiesvedības ietvaros ar tiesneša nosūtījumu uz šādu pakalpojumu, to finansē pašas puses vai, ja iespējams, tiek izmantota valsts juridiskā palīdzība;
  3. pēc informēta vecāka paša iniciatīvas un par pašu līdzekļiem, vai ar Igaunijas Mediatoru asociācijas nosūtījumu (par pašu līdzekļiem).

Cena par mediācijas procesu, kas jāsedz pusēm, atšķiras atkarībā no reģiona. Tallinā un citās Igaunijas lielākajās pilsētās viena sēde maksā 60-80 eiro, savukārt citviet Igaunijā tā maksā 40-50 eiro. Viena sēde ilgst 90 minūtes, un puses var rēķināties, ka tām būs jāapmeklē vidēji 5-6 šādas sēdes.

Ģimenes lietu mediācijas pakalpojumu var sniegt psiholoģijas, sociālās nozares (tostarp bērnu aizsardzības un sociālā darba) vai tiesību jautājumu speciālists, kas ir pabeidzis īpašas apmācības un kuram ir piešķirts atbilstošs profesionālais sertifikāts; šādu speciālistu kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāIgaunijas Mediatoru asociācijas, apgabaltiesu un pašvaldības tīmekļa vietnēs.

Igaunijā mediācijas pakalpojumu ģimenes lietās reglamentē šādi tiesību akti:

Tāpat Igaunijā strādā starptautiski kvalificēti mediatori, kuri spēj nodrošināt mediāciju pārrobežu ģimenes lietās, kur viens no vecākiem ir aizvedis bērnu uz valsti, kas nav ne bērna izcelsmes, ne pastāvīgās uzturēšanās valsts. Darba valodas ir igauņu, angļu, krievu un somu valoda. Ar mediatoriem iespējams sazināties, sūtot e-pastu uz asociācijas Saite atveras jaunā logāfunkcionālo e-pasta adresi.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 17/02/2020