Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Čezmejna družinska mediacija - Anglija in Wales

Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Postopek družinske mediacije

Družinska mediacija je prostovoljen postopek. Vendar pa morajo od aprila 2014 v Angliji in Walesu vsi vlagatelji (ne le tisti, ki prejemajo javna sredstva) razmisliti o uporabi mediacije. V zvezi s tem se morajo udeležiti informativnega in ocenjevalnega sestanka o mediaciji, preden lahko vložijo vlogo pri sodišču, razen v izjemnih primerih, kot je nasilje v družini. Od prihodnje nasprotne stranke se pričakuje, da se bo odzvala vabilu. Če vlagatelj vloži vlogo na sodišču, mora izpolniti ustrezno rubriko v vlogi in tako izjaviti, da je oproščen udeležbe na informativnem in ocenjevalnem sestanku o mediaciji, da se je tega sestanka udeležil, vendar se mediacija ni izkazala za ustrezno, ali pa se je mediacije udeležil, vendar pa je bila ta prekinjena ali pa z njeno pomočjo ni bilo mogoče rešiti vseh vprašanj.

Dodatni javni informativni materiali o družinski mediaciji so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvlade Združenega kraljestva.

Pravna pomoč je še naprej na voljo za družinsko mediacijo in pravno svetovanje v podporo družinski mediaciji. Več informacij o pravni pomoči in o pogojih za upravičenost do pravne pomoči je na voljo na naslednji Povezava se odpre v novem oknuspletni strani:

Poklic družinskega mediatorja

Poklic družinskega mediatorja je samoreguliran poklic. Obstaja več članskih organizacij, mediatorji pa so povezani z njimi. Te članske organizacije zastopa „krovna“ organizacija, ki se imenuje Svet za družinsko mediacijo (Family Mediation Council). Svet za družinsko mediacijo je bil ustanovljen, da se uskladijo standardi za družinsko mediacijo v Angliji in Walesu ter zastopa svoje članske organizacije in družinske mediatorje pri pogovorih z vlado.

Družinski mediatorji imajo različne izkušnje, tudi s področja pravnih, terapevtskih in socialnih storitev. Različne članske organizacije ali organizacije za akreditacijo so vzpostavile lastne sklope poklicnih standardov in standardov za usposabljanje, ki vključujejo tudi pogoje za usposabljanje. Ustanovljen je bil odbor za standarde v družinski mediaciji (Family Mediation Standards Board), da bi se spremljali in urejali standardi članskih organizacij v okviru Sveta za družinsko mediacijo pri izvajanju njihove dejavnosti.

Svet za družinsko mediacijo je nevladni organ in ima osrednjo vlogo med članskimi organizacijami, ki so nevladne organizacije ali združenja in ustanovni člani Sveta. Najvidnejše organizacije med njimi so:

Povezava se odpre v novem oknuADR Group

Povezava se odpre v novem oknuFamily Mediators Association

Povezava se odpre v novem oknuNational Family Mediation

Povezava se odpre v novem oknuCollege of Mediators

Povezava se odpre v novem oknuResolution

Povezava se odpre v novem oknuThe Law Society

Akreditiranega družinskega mediatorja lahko poiščete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSveta za družinsko mediacijo.

Mediatorja v vaši bližini lahko najdete s pomočjo orodja „Povezava se odpre v novem oknuPoiščite mediatorja v vaši bližini“.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 11/02/2021