Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Családjogi közvetítői eljárás határokon átnyúló ügyekben - Franciaország

A határokon átnyúló családjogi ügyekben történő közvetítést nemzetközi és európai együttműködési megállapodások ösztönzik a viták nyugodt és gyors rendezésének elősegítése érdekében. Franciaország a központi hatóságán belül létrehozott egy külön egységet, melynek feladata a közvetítés alkalmazásának előmozdítása a határokon átnyúló ügyekben. A közvetítésre vonatkozó nemzeti szabályozás ismertetése is fontos, mivel az a határokon átnyúló ügyekre is alkalmazandó.

Nemzeti keretszabályozás:

Franciaországban az 1995. február 8-i 95-125. sz. törvény, és az azt követő, 1996. július 22-i 2012-66. sz. rendelet szabályozza az igazságügyi közvetítést. A felek beleegyezésével bármely eljáró bíró kijelölhet közvetítőt, aki képesített, pártatlan és független harmadik személy.

Az 1995. február 8-i törvényt a 2008. május 21-i 2008/52/EK irányelvet átültető 2011. november 16-i 2011-1540. sz. rendelet módosította. E törvény meghatározása szerint közvetítés minden olyan strukturált eljárás, melynek keretében két vagy több fél arra törekszik, hogy a köztük lévő vitát egy harmadik személy segítségével békés úton rendezze, és megállapodásra jusson egymással. A jogszabály a közvetítés valamennyi formájára vonatkozó közös rendelkezéseket állapít meg.

Létezik állami képesítés a családjogi közvetítésre vonatkozóan, amelyet a 2003. december 2-i rendelet (A link új ablakot nyit mega szociális és családjogi törvény R.451-66. és azt követő cikkei), valamint a 2004. február 12-i és 2012. március 19-i rendeletek szabályoznak. Ugyanakkor jelenleg a családjogi közvetítői tevékenység végzéséhez nem szükséges ez a képesítés, mert a családjogi közvetítés nem tartozik a szabályozott szakmák közé.

Családjogi közvetítésre lehetőség van:

1) bírósági út igénybevétele nélkül: ez az úgynevezett hagyományos családjogi közvetítés; ebben az esetben a felek közvetlenül fordulnak a közvetítőhöz;

2) bírósági eljárás keretében: a polgári perrendtartás 1071. cikke, a polgári törvénykönyv 255. cikke és 373-2-10. cikke;

  • a családjogi bíróság javasolhatja a felek részére közvetítés igénybevételét, és beleegyezésüket követően kijelölheti az eljáró családjogi közvetítőt.
  • A családjogi bíróság kötelezheti a feleket arra, hogy felkeressenek egy családjogi közvetítőt, aki tájékoztatja őket a családjogi közvetítés céljáról és folyamatáról.

A családjogi közvetítés eredményeképpen létrejött egyezség jóváhagyásáról a családjogi bíróság dönt (a polgári perrendtartás 1534. és 1565. cikke). A bíróság jóváhagyja az egyezséget, kivéve, ha azt állapítja meg, hogy az egyezség nem védi kellőképpen a gyermek érdekeit, vagy ha a szülők beleegyezése nem volt önkéntes (a polgári törvénykönyv 373-2-7. cikkének (2) albekezdése), vagy ha általában a közrendet sértheti.

  • A családjogi közvetítői eljárás ingyenes, amennyiben azt a nemzetközi családjogi ügyekben közvetítési egység végzi. Ha azonban a felek magánúton vesznek igénybe közvetítőt, az eljárásért fizetni kell. A felek által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékét a közvetítésre irányadó hivatalos díjtábla alapján határozzák meg, amely a felek jövedelmének függvényében ülésenként és személyenként határozza meg a díjat. (költségmentesség vagy a családtámogatási pénztár segítségének igénybevétele). A polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései elérhetők: itt Word(56 Kb)fr
  • Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium információs oldala a családjogi közvetítésről itt érhető el
  • A közvetítők listája itt érhető el: az Önhöz legközelebb eső családjogi közvetítői szolgáltatás keresése: „médiation familiale” (családjogi közvetítés) a „catégories” (kategóriák) fül alatt, ezen a weboldalon: A link új ablakot nyit megJustice en région (a bíróságok elérhetősége régiónként)

Nemzetközi családjogi közvetítés

A nemzetközi családjogi közvetítésről a családjogi ügyekben történő nemzetközi együttműködést szolgáló eszközök rendelkeznek (az 1980. október 25-i Hágai Egyezmény és a Brüsszel IIa. rendelet), a gyermek jogellenes külföldre vitele esetén a gyermek visszavitelére vagy a szülői láthatási jogok érvényesítésére vonatkozó békés vitarendezés megkönnyítése érdekében.

Az érdekelt személyek:

1. Önálló vállalkozóként vagy szakmai szervezet keretében működő közvetítőkkel vehetik fel a kapcsolatot: a nemzetközi családjogi ügyekben eljárni jogosult közvetítők listája a következő linken érhető el: A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.gouv.fr/26139 (vagy kattintson A link új ablakot nyit megide).

2. Igénybe vehetik a francia igazságügyi minisztérium hivatalán belül létrehozott nemzetközi családjogi közvetítési egység által végzett közvetítést. A Hivatal a francia központi hatóság szerepét tölti be az 1980 október 25-i és 1996 október 19-i Hágai Egyezmény, és a Brüsszeli IIa. rendelet tekintetében. A központi hatóság az előtte folyamatban lévő együttműködési ügyekben tehet javaslatot közvetítés igénybevételére, de szükség esetén az együttműködési helyzeteken kívül is beavatkozhat a gyermekek jogellenes elvitelével, a határokon átnyúló láthatási joggal, valamint a kiskorúak határokon átnyúló védelmével kapcsolatos ügyekben.

A közvetítés feltétele, hogy a szülők állampolgárságától függetlenül legalább az egyikük Franciaországban rendelkezzen lakóhellyel, a másik szülő pedig külföldön. Ha az egyik szülő kérte a közvetítési egységnél a nemzetközi családjogi közvetítést, az erre nézve javaslatot tesz a másik szülőnek. Az eljárásnak önkéntesnek kell lennie: a nemzetközi családjogi közvetítési eljárásban semmiféle kényszer nem alkalmazható. A nemzetközi családjogi közvetítési egység mediátorai a munkájuk során pártatlanul és gondosan, valamint a titoktartás elvének tiszteletben tartásával járnak el.

Az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi családjogi közvetítői egysége által folytatott közvetítés ingyenes. A kérelmet, a jelenlegi vagy a korábbi, franciaországi vagy külföldi bírósági eljárások dokumentumainak kíséretében a következő címre kell küldeni:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP (Polgári Ügyek Osztálya)

Cellule de médiation familiale internationale (Nemzetközi Családjogi Közvetítési Egység)

13 place Vendôme

75 042 Paris cedex 01

A kérelmet e-mailben is be lehet nyújtani: A link új ablakot nyit megentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link a francia Igazságügyi Minisztérium weboldalára (Nemzetközi Családjogi Közvetítési Egység): A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 25/05/2020