Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Přeshraniční rodinná mediace - Gibraltar

V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Rodinná mediace je dobrovolný proces. Soudy na Gibraltaru podporují mediaci v případech, kdy existuje reálná možnost, že mediace pomůže stranám vyřešit nebo zmenšit jejich rozpory. K dispozici jsou různí právníci, kteří jsou kvalifikovanými mediátory. Lze je pověřit mediací v rodinných sporech. Rovněž tým pro rodinu a děti v rámci sociálních služeb může uskutečnit mediaci se stranami, které soudy odkázaly na tyto služby. Neexistují žádné právní předpisy upravující rodinnou mediaci.

Nejsou k dispozici internetové stránky, na nichž by byl uveden seznam rodinných mediátorů, ani internetové stránky poskytující informace o rodinné mediaci či mediaci obecně.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/02/2021