Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpvalstybinis šeimos taikinamasis tarpininkavimas - Gibraltaras

Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas – savanoriškas procesas. Gibraltaro teismai labai skatina naudotis taikinamuoju tarpininkavimu bylose, kuriose tarpininkavimas tikrai gali padėti bylos šalims išspręsti arba sumažinti nesutarimus. Kvalifikuotų taikinamųjų tarpininkų paslaugas teikia įvairūs teisės specialistai. Jie gali būti rengiami tarpininkauti šeimos ginčuose. Socialinių tarnybų Šeimos ir vaikų reikalų padalinys taip pat teikia taikinamojo tarpininkavimo paslaugas teismo pas juos nukreiptoms bylos šalims. Nėra teisės aktų dėl šeimos taikinamojo tarpininkavimo.

Nėra interneto svetainės, kurioje būtų paskelbtas šeimos taikinamųjų tarpininkų sąrašas, taip pat nėra interneto svetainės, kurioje būtų skelbiama bendro pobūdžio informacija apie šeimos taikinamąjį tarpininkavimą arba tarpininkavimą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 11/02/2021