Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Családjogi közvetítői eljárás határokon átnyúló ügyekben - Olaszország

A családjogi közvetítői eljárás egy olyan folyamat, amely alkalmazásáról a nehézségekkel küzdő házastársak vagy élettársak vitájuk egy vagy több közvetítő közreműködésével történő rendezése érdekében önkéntesen dönthetnek. A közvetítők feladata a kommunikáció előmozdítása és a házaspár segítése a különválás érzelmi és anyagi szempontból történő feldolgozásában (a vagyontárgyak megosztása, tartás fizetése, a közös lakóhely megosztása vagy valamelyik házastársnak való juttatása stb.). Az is a feladataik közé tartozik, hogy a házaspárt olyan megállapodás kidolgozására ösztönözzék, amely valamennyi családtag szükségleteinek a lehető legjobban megfelel.

A közvetítést általánosságban a „polgári és kereskedelmi viták rendezését szolgáló közvetítésről szóló 2009. június 18-i 69. sz. törvény 60. cikkének végrehajtásáról” szóló 2010. március 4-i, módosított 28. sz. törvényerejű rendelet szabályozza.

Ez a törvény az átruházható jogokkal kapcsolatos viták peren kívüli rendezésére szolgáló eljárást határozza meg. Egyes kifejezetten megjelölt ügyekben az eljárást elindító okirat elfogadhatóságának előfeltétele a közvetítés.

Családjogi ügyekben kizárólag a családi vállalkozásra vonatkozó megállapodásokkal (azaz olyan szerződésekkel, amelyek által az A link új ablakot nyit megüzleti vállalkozás tulajdonosa részben vagy egészben átruházza a vállalkozását egy vagy több leszármazónak) kapcsolatos vitákban követelmény az előzetes közvetítés.

Minden más családjogi vitában a közvetítés önkéntes.

Gyermek feletti felügyeletre vonatkozó eljárásban azonban a bíróság az ítélet meghozatalát elhalaszthatja abból a célból, hogy a házastársak szakértők segítségével közvetítés útján próbáljanak meg megállapodásra jutni, különösen a gyermek(ek) erkölcsi és anyagi érdekeinek védelmében.

A közvetítés történhet az Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői szervezetek nyilvántartásába szabályosan bejegyzett közjogi vagy magánszervezetek által vagy azokon keresztül.

A közvetítői szervezetek jegyzéke megtalálható a következő weboldalon:

A link új ablakot nyit meghttps://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Az Olasz Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédek a törvény erejénél fogva közvetítők.

Sok településen a családjogi közvetítési szolgáltatásokat családi tanácsadó központokon, szociális szolgálatokon vagy helyi egészségügyi vállalkozásokon keresztül lehet elérni.

Egy másik eljárás a facilitált tárgyalás, amely eltér ugyan a közvetítéstől, de ugyancsak a viták peren kívüli rendezésére tervezték. Ezt a 2014. november 10-i 162. sz. törvény által módosításokkal átalakított, 2014. szeptember 12-i 132. sz. törvényrendelet szabályozza.

A facilitált tárgyalás olyan („tárgyalásos megállapodásként” ismert) megállapodásra utal, amely segítségével a felek megállapodnak „a vita békés rendezése érdekében a jóhiszemű együttműködésről”. A megállapodás érvényességéhez azt egy vagy több ügyvéd segítségével írásba kell foglalni, valamint átruházható jogokra kell vonatkoznia.

A közvetítésen keresztül létrejött megállapodásoktól eltérően, a facilitált tárgyalásos megállapodások végrehajthatóak és azt jelentik, hogy a bírósági határozat alapján keletkezett jelzálogjogot be lehet jegyeztetni.

A közvetítéshez hasonlóan a tárgyalás lehet kötelező vagy önkéntes.

Családjogi ügyekben a facilitált tárgyalás mindig önkéntes.

A jog a különválással, illetve házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben folytatott facilitált tárgyalást azzal a céllal szabályozza, hogy megegyezésen, vagy a korábban meghatározott feltételek módosításán alapuló rendezés történjen.

Azon házaspárok esetében, akiknek nincsenek kiskorú gyermekei (vagy cselekvőképtelen felnőtt gyermekei), a megállapodás az illetékes bíróság mellett az ügyészhez kerül előterjesztésre, aki – amennyiben nem talál szabálytalanságot – az ügyvédeket értesíti arról, hogy a rendezésnek nincs akadálya.

Kiskorú gyermekes (vagy cselekvőképtelen felnőtt gyermekes) házaspárok esetében a megállapodást 10 napon belül kell megküldeni az illetékes bíróság mellett működő ügyészségnek annak ellenőrzése céljából, hogy az garantálja a gyermekek érdekeit. Ha az értékelés pozitív, az ügyész jóváhagyja. Ha nem, elküldi a bíróság elnökének, aki a feleket az elkövetkező 30 napon belül összehívja.

Az ily módon megkötött és jóváhagyott megállapodás ugyanúgy hatályos, mint a különválásra vagy a házasság felbontására vonatkozó rendelkezések és azok helyébe lép, továbbá módosítja az abban foglalt feltételeket.

A 2016. május 20-i 76. sz. törvény hatályba lépése óta a felek a facilitált tárgyalást az azonos nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolatának felbontására is alkalmazhatják.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 24/03/2020