Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Sjeverna Irska

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Postupak obiteljskog mirenja

Obiteljsko mirenje u potpunosti je dobrovoljan postupak, a u Sjevernoj Irskoj trenutačno ne postoji obveza razmatranja da se spor riješi mirenjem prije podnošenja zahtjeva sudu. Međutim, sudovi podržavaju i poticat će njegovu primjenu u odgovarajućim slučajevima. Iako postupak koji se primjenjuje nije zakonski određen, sudovi će vjerojatno dopustiti odgodu u slučajevima u kojima se čini da bi se problemi mogli riješiti mirenjem. Stranke od suda mogu zatražiti da se sporazum o mirenju proglasi izvršivim kao da je riječ o nalogu suda.

U nekim je slučajevima dostupno javno financiranje. Agencija za pravne usluge Sjeverne Irske podmirila je troškove nekih postupaka mirenja iz fondova za pravnu pomoć, a Ministarstvo zdravstva, socijalnih usluga i javne sigurnosti trenutačno osigurava sredstva za predsudsko mirenje u obiteljskim sporovima. Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruFamily Support Northern Ireland.

Obiteljsko mirenje kao struka

Osposobljavanje i akreditacije ne regulira vlada. Struka je samoregulirajuća, a zahtjevi u pogledu kvalifikacija i iskustva razlikuju se među povezanim strukovnim organizacijama. Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama pružatelja usluga i u knjižici s informacijama Alternatives to Court in Northern Ireland (Alternative sudu u Sjevernoj Irskoj) (na internetskim stranicama organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruNI Direct.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2021