Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familiemægling på tværs af grænser - Nederlandene

Ved en mægling bilægger parterne deres tvist under ledelse af en uafhængig mægler. Mægling anvendes især på det civil- og offentligretlige område. Denne form for udenretslig bilæggelse af tvister har en lang række fordele. En tvist løses ofte hurtigere, end hvis sagen indbringes for domstolene. Desuden er mægling i mange tilfælde billigere. Ved mægling er det desuden lettere for parterne at bevare deres relationer og søge en løsning i en frivillig proces.

Sammenslutningen af retsmæglere i Nederlandene (Mediatorsfederatie Nederland)

I Nederlandene findes der forskellige registre over retsmæglere. Link åbner i nyt vindueSammenslutningen af retsmæglere i Nederlandene (Mediatorsfederatie Nederland – MfN) fører et Link åbner i nyt vinduemæglerregister (Register van Mediators, tidligere NMI-register). MfN er en sammenslutning af de største foreninger af retsmæglere i Nederlandene. MfN-registret omfatter kun retsmæglere, der opfylder nøje overvejede kvalitetskriterier. De nederlandske myndigheder anvender MfN's standarder som grundlag for registret over mæglere, der kan beskikkes [retshjælpsrådets Link åbner i nyt vindueregister – (Raad voor Rechtsbijstand)]. MfN's websted indeholder ligeledes uafhængige oplysninger om mægling og retsmæglere i Nederlandene.

Internationalt register for alternativ konfliktløsning

Der er desuden også et Link åbner i nyt vindueinternationalt register for alternativ konfliktløsning. På dette registers websted kan man finde frem til retsmæglere, og det omfatter også oplysninger om mæglingsrelaterede emner.

Generelle oplysninger om mægling

I Nederlandene er der også mulighed for Link åbner i nyt vindueudenretslig mægling (Mediation naast rechtspraak). Det betyder, at den distrikts- eller appeldomstol, for hvilken der verserer en sag, informerer de berørte parter om muligheden for at vælge mægling. Retten kan også henvise parterne til forældrerådgivning, hvor der ved hjælp af mægling kan søges en mulig løsning på tvisten.

Andre organer, hvor der kan indhentes oplysninger om mægling, er Link åbner i nyt vindueretshjælpskontoret (Juridisch Loket) og Link åbner i nyt vindueretshjælpsrådet (Raad voor de Rechtsbijstand)

Under visse omstændigheder kan omkostningerne til mægling refunderes helt eller delvist. Yderligere oplysninger om offentligt støttet mægling kan findes Link åbner i nyt vindueher.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMediatorsfederatie Nederland (sammenslutningen af retsmæglere i Nederlandene)

Link åbner i nyt vindueInternationalt register for alternativ konfliktløsning

Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak over mediation naast rechtspraak (udenretslig mægling)

Link åbner i nyt vindueHet Juridisch Loket (retshjælpskontoret)

Link åbner i nyt vindueRetshjælp

Link åbner i nyt vindueRaad voor de Rechtsbijstand (retshjælpsrådet)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 27/05/2020