Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση - Κάτω Χώρες

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, τα μέρη επιλύουν τις διαφορές τους από κοινού υπό την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή. Η διαμεσολάβηση εφαρμόζεται κυρίως στο πλαίσιο του αστικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου. Αυτή η μορφή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών έχει πολλά πλεονεκτήματα. Συχνά μια διαφορά επιλύεται πιο γρήγορα απ’ ό,τι αν παραπεμφθεί σε δικαστήριο. Επιπλέον, η διαμεσολάβηση σε πολλές περιπτώσεις είναι φθηνότερη. Επίσης, η διαμεσολάβηση συμβάλλει στη διατήρηση της σχέσης μεταξύ των μερών. Τα μέρη αναζητούν λύση σε εθελοντική βάση.

Ομοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland)

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν διάφορα μητρώα διαμεσολαβητών. Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροομοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland) (MfN) τηρεί το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο διαμεσολαβητών (Register van Mediators) (πρώην μητρώο NMI). Η MfN είναι η ομοσπονδία στην οποία εκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ενώσεις διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών. Στο μητρώο της MfN περιλαμβάνονται ορισμένοι διαμεσολαβητές οι οποίοι πληρούν προσεκτικά ελεγμένα ποιοτικά κριτήρια. Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών χρησιμοποιεί τα πρότυπα της MfN ως βάση για το μητρώο των διαμεσολαβητών που εργάζονται στο Συμβούλιο Δικαστικής Αρωγής (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο του Συμβουλίου Δικαστικής Αρωγής - Raad voor Rechtsbijstand). Στον δικτυακό τόπο της MfN θα βρείτε επίσης ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές στις Κάτω Χώρες.

Διεθνές μητρώο ADR

Επιπλέον, υπάρχει επίσης το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιεθνές μητρώο ADR (ADR International Register. Ο δικτυακό τόπο αυτού του μητρώου επιτρέπει την αναζήτηση διαμεσολαβητών και ταυτόχρονα διαθέτει πληροφορίες για θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση

Στις Κάτω Χώρες υπάρχει επίσης η πρωτοβουλία «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολάβηση εκτός του δικαστικού συστήματος (Mediation naast rechtspraak)») Αυτή η πρωτοβουλία σημαίνει ότι το πρωτοδικείο ή το εφετείο που έχει επιληφθεί μιας υπόθεσης προτείνει στους διαδίκους την επιλογή της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, το εφετείο μπορεί να προτείνει στους διαδίκους να καταφύγουν σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί επίσης να επιτευχθεί λύση μέσω διαμεσολάβησης.

Άλλα όργανα τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση είναι το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHet Juridisch Loket (κέντρο παροχής νομικών πληροφοριών) και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRaad voor Rechtsbijstand (συμβούλιο δικαστικής αρωγής).

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η (μερική) επιστροφή των εξόδων διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες για την επιδοτούμενη διαμεσολάβηση διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιεθνές μητρώο ADR (ADR International Register)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαιοσύνη - διαμεσολάβηση εκτός του δικαστικού συστήματος (De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚέντρο παροχής νομικών πληροφοριών (Het Juridisch Loket)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική αρωγή (Rechtsbijstand)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο δικαστικής αρωγής (Raad voor Rechtsbijstand)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2020